Impressionen Sommerfest mit Oldtimertreffen So 09.08.2015